ajbroeders

Erkend Duurzaam Bedrijfsvoering   ajbroeders

  • Binnen Broeders worden zoveel mogelijk afvalstromen bij de bron gescheiden, apart opgeslagen en afgevoerd.
    Zo is men recent gewisseld van afvalinzamelaar en worden papier/karton nu als aparte afvalstroom afgevoerd.
  • Broeders is een Erkend Leerbedrijf en heeft gedurende het jaar diverse stagiaires en/of leerlingen in dienst.
    Daarnaast werkt men samen met een aantal lokale ROC en is men leermeester/examinator bij Innovam.
  • Men heeft maatregelen genomen ter voorkoming van bodemverontreiniging, zo heeft men de beschikking over lekbakken en absorptiemateriaal.
  • Het afgelopen jaar zijn er diverse energiebesparende maatregelen genomen, waaronder de aanschaf van ondersteuningsventilatoren in de werkplaats en heaters.
    Momenteel onderzoekt men de mogelijkheid tot het aanbrengen van meer daglichtkoepels voor in de werkplaats.